Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách Bảo Mật“) quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Khách Hàng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Mega Gangnam có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Mega Gangnam quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Mega Gangnam đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của Mega Gangnam.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, giao dịch liên quan đến Website.
 • Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với thông tin mà Khách Hàng chọn tiết lộ hay gửi cho:
  • Các dịch vụ, trang web, ứng dụng không phải do Mega Gangnam quản lý và phát triển (kể cả các dịch vụ khác do bên liên kết của Mega Gangnam cung cấp hoặc vận hành) mà không nêu rõ Chính Sách Bảo Mật này sẽ được áp dụng;
  • Bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà Khách Hàng có thể truy cập qua Website.
  • Khách Hàng cần hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ, trang web, ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên có thể thu thập thông tin của Khách Hàng theo các điều khoản, điều kiện và chính sách của họ.
 1. BẢO MẬT DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
 • Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng

2.1.1 Mục đích thu thập Dữ Liệu Khách Hàng

 • Việc Mega Gangnam thu thập Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Khách Hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Khách Hàng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:
  • Để thực hiện giao dịch liên quan đến Website và/hoặc hỗ trợ Khách Hàng khi thực hiện giao dịch;
  • Để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ Khách Hàng tìm kiếm để trả về kết quả chính xác, cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ dựa trên địa điểm mà Khách Hàng chọn sử dụng;
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Khách Hàng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Mega Gangnam với Khách Hàng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng);
  • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ sau mua hàng, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng;
  • Để tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Dịch Vụ và Sản Phẩm, đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác;
  • Để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Website, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, nội dung đã xem;
  • Để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích phát triển dịch vụ mới vả cải thiện dịch vụ hiện tại;
  • Để liên lạc, thông báo tới Khách Hàng về, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (i) những sản phẩm/dịch vụ khác mà Mega Gangnam đang hoặc sẽ cung cấp; (ii) xin ý kiến của Khách Hàng về những Sản Phẩm hiện tại hoặc những Sản Phẩm mới trong tương lai, (ii) thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Mega Gangnam;
  • Quản lý hoạt động Khách Hàng thực hiện trên Website;
  • Dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Mega Gangnam tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Website.
 • Mega Gangnam chỉ thu thập Dữ Liệu Khách Hàng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Mega Gangnam. Mega Gangnam duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, Mega Gangnam cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Mega Gangnam cung cấp cho họ.
 • Mega Gangnam không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.

2.1.2 Phạm vi thu thập Dữ Liệu Khách Hàng

Trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website, Mega Gangnam sẽ thu thập các thông tin cá nhân và phi cá nhân liên quan đến Khách Hàng như sau:

 • Thông tin Khách Hàng tự nguyện chia sẻ, cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những bài đăng của Khách Hàng trên Website, thông tin khi Khách Hàng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại liên quan đến Website, trả lời các bảng điều tra thông tin mà Mega Gangnam đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào;
 • Thông tin nhận được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Website:
  • Cookies;
  • Địa chỉ IP;
  • Các thuộc tính thiết bị điện thoại, máy tính cũng như các thiết bị kết nối web khác mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Website như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt;
  • Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Khách Hàng cho phép Mega Gangnam nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Khách Hàng bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của Khách Hàng;
  • Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi Khách Hàng thực hiện trên thiết bị;
  • Phiên bản Website Khách Hàng đang sử dụng trên thiết bị của mình;
  • Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Khách Hàng;
  • Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối.

2.1.3 Phạm vi sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng

 • Dữ Liệu Khách Hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Mega Gangnam, cũng như cung cấp cho các bên liên kết tuy nhiên vẫn đảm bảo ngăn ngừa các hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi tới Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng
 • Mega Gangnam sẽ không sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng ngoài mục đích và phạm vi tại Chính Sách Bảo Mật này.
 • Mega Gangnam sẽ không cung cấp Dữ Liệu Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trước khi có sự đồng ý của Khách Hàng ngoài những bên đã được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và trừ khi phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tuân theo quy định của pháp luật.

2.1.4 Quyền riêng tư

 • Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Website, Mega Gangnam mặc định Khách Hàng đồng ý cho phép Mega Gangnam sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để gửi thông báo, tin tức của Mega Gangnam tới email và tin nhắn (SMS) của Khách Hàng.
 • Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Khách Hàng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Mega Gangnam trong mỗi email.
 • Tuy nhiên Khách Hàng không được huỷ đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo và được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi quan trọng của Mega Gangnam.
  • Bảo mật thông tin cá nhân

2.2.1 Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Mega Gangnam.

2.2.2 Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

 • Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Website.
 • Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

2.2.3 Những đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

 • Mega Gangnam không cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Mega Gangnam cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng, cụ thể như sau:
  • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các công ty liên kết của Mega Gangnam và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Mega Gangnam:
  • Mega Gangnam có thể chia sẻ thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đối tác của Mega Gangnam, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Mega Gangnam. Việc chia sẻ này giúp Mega Gangnam có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các Website và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Mega Gangnam và các công ty liên kết của Mega Gangnam được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
  • Mega Gangnam có thể chuyển thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách Hàng. Mega Gangnam cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các đối tác quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Mega Gangnam có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Mega Gangnam sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.
  • Cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán, v.v.
 • Mega Gangnam có thể dùng thông tin cá nhân Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Mega Gangnam tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Mega Gangnam sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Mega Gangnam sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.2.4 Cơ chế bảo mật thông tin cá nhân

 • Mega Gangnam thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng qua cách hình thức
  • Mega Gangnam duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Khách Hàng vào Website, Mega Gangnam có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa và/hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng lưu trên Website thông qua Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thế truy cập được.
  • Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Mega Gangnam thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Website. Mega Gangnam luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
  • Các thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.
  • Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Mega Gangnam cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng, Mega Gangnam không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Khách Hàng chuyển tới Mega Gangnam, Khách Hàng phải chấp nhận rằng Khách Hàng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.
 • Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Mega Gangnam chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.
 • Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mega Gangnam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Mega Gangnam không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Website và/hoặc Website từ các website khác không phải là Website chính thức của Mega Gangnam.
 • Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Khách Hàng, Mega Gangnam sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Khách Hàng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Khách Hàng đưa ra được giải pháp khác, Mega Gangnam có thể thông báo cho Khách Hàng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng Email mà Khách Hàng cung cấp cho Mega Gangnam khi Khách Hàng đăng ký với Mega Gangnam.

2.2.5 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mega Gangnam là đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân của Khách Hàng. Khách Hàng có thể liên lạc với Mega Gangnam để hỏi về mọi hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

CHÍNH SÁCH VỀ COOKIES

  • Cookies thiết yếu

Cookies thiết yếu là những Cookies cần thiết và mang tính bắt buộc để Mega Gangnam có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

 • Cookies chức năng

Cookies chức năng là những Cookies cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Website mà khi tắt Cookies này, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

 • Không thể truy cập được một số mục của Mega Gangnam;
 • Hạn chế các Dịch Vụ Mega Gangnam có thể cung cấp cho Khách Hàng;
 • Mega Gangnam không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng;
 • Mega Gangnam không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.
  • Cookies hiệu suất và phân tích
 • Cookies hiệu suất cho phép Mega Gangnam nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.
 • Cookies này cũng cho phép thu thập thông tin về cách thức Khách Hàng truy cập sử dụng Mega Gangnam bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Mega Gangnam.
 • Dựa trên Cookies này, Mega Gangnam có thể tính và phân tích số lượng Dịch Vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Mega Gangnam chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.
 • Mega Gangnam không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.
  • Cookies cá nhân hóa
 • Cookies cá nhân hóa giúp Mega Gangnam tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Mega Gangnam ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.
 • Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.
 • Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:
 • Một số nội dung trên Website có thể không thể hiển thị chính xác;
 • Hỗ trợ trực tuyến mà Mega Gangnam cung cấp bị hạn chế;
 • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.
  • Cookies tiếp thị và quảng cáo
 • Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.
 • Những Cookies này cho phép Mega Gangnam xác định:
 • Nội dung Website Khách Hàng truy cập;
 • Nội dung Khách Hàng tìm kiếm;
 • Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên website khác;
 • Website khác Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Website.
  • Cookies tiếp thị được cài đặt trên Mega Gangnam bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Mega Gangnam và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:
 • Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (Email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Website;
 • Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;
 • Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;
 • Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Website.
  • Bảo mật thông tin về Cookies
  • Mega Gangnam cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu về Cookies của Khách Hàng theo các nguyên tắc sau:
 • Mega Gangnam không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân.
 • Mega Gangnam không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
 • Mega Gangnam không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Mega Gangnam.
  • Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.
  • Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Nhanh tay đặt lịch tư vấn miễn phí với chuyên gia Hàn Quốc tại đây

  Số lượng có hạn, đừng bỏ lỡ!