Chính sách tiếp nhận & giải quyết khiếu nại

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Mega Gangnam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Mega Gangnam sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do, hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 • Nguyên tắc xử lý khiếu nại:
 • Mega Gangnam tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng, tuy nhiên Mega Gangnam sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ tiến hành những hoạt động thuộc thẩm quyền của Mega Gangnam, tuân theo ĐKĐK và trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Để tự bảo vệ quyền lợi của mình và hỗ trợ Mega Gangnam trong việc bảo vệ quyền lợi của chính Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp cho Mega Gangnam đầy đủ, chính xác, trung thực mọi thông tin có liên quan.
 • Khách Hàng có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Mega Gangnam.
 • Sau khi Mega Gangnam nhận được khiếu nại từ phía Khách Hàng, Mega Gangnam sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tuỳ theo mức độ, Mega Gangnam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với ĐKĐK và quy định pháp luật.
  • Quy trình giải quyết khiếu nại của Mega Gangnam:
 • Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của Mega Gangnam: Hotline:
 • Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do Khách Hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Website), lập tờ trình giải quyết khiếu nại, lưu và chuyển sang người trực tiếp hỗ trợ.
 • Bước 3: Bộ phận Chăm sóc khách hàng có trách nhiệm đưa ra giải pháp giải quyết thỏa đáng cho Khách Hàng và phản hồi bằng văn bản; nếu Khách Hàng đồng ý với cách giải quyết của Mega Gangnam, quy trình giải quyết khiếu nại kết thúc. Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với cách giải quyết trên và yêu cầu giải quyết lại. Yêu cầu giải quyết lại khiếu nại sẽ được chuyển về bộ phận Chăm sóc khách hàng để giải quyết theo quy trình này
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THÁNG 6
Giảm 30% tất cả dịch vụ, tặng vàng cho 100 khách hàng và mỹ phẩm trị giá 1.490.000 VNĐ

   This will close in 0 seconds